درباره ما

«رو به رو» تلاش کوچکی است برای در دسترس قرار دادن مقالات مرتبط با مسائل روز ایران برای مخاطبین فارسی‌زبان.